ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทำโครงการร่วมทุนระหว่างรัฐกับเอกชน เพื่อการสอบเทียบ High Pressure Gas Flow

Download Attachments

# File Date added File size Downloads
1 pdf มว6105.2-102ลว22ส.ค.65 30 สิงหาคม 2022 9:04 am 225 KB 132
2 pdf เอกสารการรับฟังความคิดเห็น,R2 30 สิงหาคม 2022 9:04 am 576 KB 147