มว. สวัสดีปีใหม่ รมว.อว. (9 มกราคม 2566)

นายอนุสรณ์  ทนหมื่นไวย รองผู้อำนวยการ มว. พร้อมด้วย ร.ท.อุทัย  นรนิ่ม  ดร.จรัญ  ยะฝา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ นายเจนณิพัฒน์  ยะอนันต์ ผู้จัดการบริหารกลาง และนายทศพร  เอียดคง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.)  เข้าพบ ศ.(พิเศษ) ดร. เอนก  เหล่าธรรมทัศน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  เพื่อสวัสดีปีใหม่ ณ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ถนนโยธี กรุงเทพฯ