กลุ่มงานไฟฟ้ากำลังและเครื่องมือวัดไฟฟ้าความถูกต้องสูง

เกี่ยวกับกลุ่มงานไฟฟ้ากำลังและเครื่องมือวัดไฟฟ้าความถูกต้องสูง

ประกอบด้วยห้องปฏิบัติการจำนวน 5 ห้องปฏิบัติการ ได้แก่
1. ห้องปฏิบัติการไฟฟ้ากำลัง
2. ห้องปฏิบัติการไฟฟ้าแรงดันสูง
3. ห้องปฏิบัติการเครื่องมือวัดไฟฟ้าหลายฟังก์ชันความถูกต้องสูง
4. ห้องปฏิบัติการคลื่นความถี่สูงและไมโครเวฟ
5. ห้องปฏิบัติการ digital communication

ครอบคลุมการให้บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าที่ใช้งานทั่วไป ได้แก่
Digital Multimeter,
Calibrator (Source),
Voltage Divider,
Current Transformer,
Voltage Transformer,
High Voltage Meter,
Electrical Power Source,
AC Power Meter, Energy Meter, Power Quality Analyzer
Phase Source, Phase Meter เป็นต้น

บุคลากร

ดร.ชัยวัฒน์ เจษฎาจินต์

หัวหน้ากลุ่มงานไฟฟ้ากำลังและเครื่องมือวัดไฟฟ้าความถูกต้องสูง

Email : chaiwat@nimt.or.th
Tel. : 02-5775100 ต่อ 1219

พ.อ.อ.วรพล พระภักดี

ตำแหน่ง : นักมาตรวิทยาชำนาญการพิเศษ
Email : voraphol@nimt.or.th
Tel. : 02-5775100 ต่อ 2110

นายดนัย ภัทรกิจกุล

ตำแหน่ง : นักมาตรวิทยาชำนาญการพิเศษ
Email : danai@nimt.or.th
Tel. : 02-5775100 ต่อ 2109

ดร.ธัญญา คชวัฒน์

ตำแหน่ง : นักมาตรวิทยาชำนาญการพิเศษ
Email : tanya@nimt.or.th
Tel. : 02-5775100 ต่อ 2110

ดร.ชัชวาล คุรุภากรณ์

ตำแหน่ง : นักมาตรวิทยาชำนาญการพิเศษ
Email : chatchaval@nimt.or.th
Tel. : 02-5775100 ต่อ 1253

นายอดิเทพ จ่างอ่อน

ตำแหน่ง : นักมาตรวิทยาชำนาญการ
Email : adithep@nimt.or.th
Tel. : 02-5775100 ต่อ 1220

นายกองศักดิ์ ทองบุญ

ตำแหน่ง : นักมาตรวิทยาชำนาญการ
Email : kongsak@nimt.or.th
Tel. : 02-5775100 ต่อ 1220

ดร.ศริญญา ปะสะกวี

ตำแหน่ง : นักมาตรวิทยาชำนาญการพิเศษ
Email : sarinya@nimt.or.th
Tel. : 02-5775100 ต่อ1222, 8409, 8122

ดร.กรภัสร์สิษฐ์ พรมอาสา

ตำแหน่ง : นักมาตรวิทยาชำนาญการพิเศษ
Email : kornpatsitt@nimt.or.th
Tel. : 02-5775100 ต่อ 1222, 8122

นางสาวน้ำผึ้ง จันทะสอน

ตำแหน่ง : นักมาตรวิทยา
Email : namphuengj@nimt.or.th
Tel. : 02-5775100 ต่อ 1220

นายอธิสรรค์ บุญศิริจิรพงษ์

ตำแหน่ง : พนักงานห้องปฏิบัติการ
Email : atisanb@nimt.or.th
Tel. : 02-5775100 ต่อ 2110

นางสาวอริสรา ขาวดอกไม้

ตำแหน่ง : พนักงานห้องปฏิบัติการ
Email : arisarak@nimt.or.th
Tel. : 02-5775100 ต่อ 1222, 8409

ข่าวสารและกิจกรรม