แผน-ผล การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

Download Attachments

# File Date added File size Downloads
1 pdf คำสั่งที่ 179-2560,แต่งตั้งคณะทำงาน ปปช. 16 พฤษภาคม 2018 2:17 pm 850 KB 463
2 pdf มว 5105.2-127ลว12ธ.ค.60,ขออนุมัติแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต และแผนส่งเสริมคุณธรรม,2561 29 มีนาคม 2018 10:03 am 136 KB 484
3 pdf มว5105.2-24ลว24ก.พ.61,รายงานผลการจัดฝึกอบรม ป.ป.ช. 29 มีนาคม 2018 10:16 am 6 MB 463
4 pdf มว 5110.1-9ลว31ม.ค.61,ขออนุมัติเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 29 มีนาคม 2018 10:26 am 802 KB 429
5 pdf ประกาศนโยบายคุณภาพและวัตถุประสงค์คุณภาพ ISO 9001 29 มีนาคม 2018 9:27 am 1 MB 470
6 pdf มว5105.2-126ลว12ธ.ค.60,รายงานการประชุม1-2560 29 มีนาคม 2018 10:58 am 2 MB 493
7 pdf มว5105.2-5ลว17ม.ค.60,รายงานครั้งที่ 2-2560 29 มีนาคม 2018 10:58 am 370 KB 998
8 pdf มว5105.2-18ลว1ก.พ.61,รายงานการประชุม1-2561 29 มีนาคม 2018 11:03 am 739 KB 608
9 pdf มว 5111.3-31ลว30มี.ค.61รายงานผลโครงการปลูกฝังจิตสำนึกและปลูกต้นไม้ 03 เมษายน 2018 12:08 pm 382 KB 440
10 pdf มว5105.2-38ลว4เม.ย.61,รายงานการประชุม ครั้งที่ 2-61 13 มิถุนายน 2018 4:51 pm 2 MB 412
11 pdf ผลการดำเนินงาน,ต.ค.60-ส.ค.61,27ส.ค.61 28 สิงหาคม 2018 10:06 am 109 KB 431