หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

Download Attachments

# File Date added File size Downloads
1 pdf 1. รายงาน กมว. อนุมัติกรอบอัตรากำลัง 286 อัตรา ครั้งที่ 1_ 2561 28 เมษายน 2023 2:06 am 218 KB 66
2 pdf 2. ภาระงานที่ต้องเพิ่มอัตรากำลัง 28 เมษายน 2023 2:06 am 199 KB 75
3 pdf 3. แผนการเพิ่มกรอบอัตรากำลัง 65 28 เมษายน 2023 2:06 am 203 KB 69
4 pdf 4. กรอบอัตรากำลังคน ปี ๖๕-๖๖ แยกตามวุฒิการศึกษา-8-06-65 (1) 28 เมษายน 2023 2:06 am 43 KB 68
5 pdf 5. หนังสือถึงสำนักงบขอเพิ่มกรอบอัตรากำลังคน 28 เมษายน 2023 2:06 am 97 KB 82
6 xls 6. อัตรากำลัง รายงานวิเคราะห์ จัดสรรอัตรากำลังกลุ่มงาน ฝ่าย 28 เมษายน 2023 2:06 am 70 KB 67
7 pdf 7.รายงานการประชุม กมว. เห็นชอบกรอบอัตรากำลัง ปี66-70 28 เมษายน 2023 2:06 am 2 MB 78
8 xls 8.อัตรากำลังคนตามวุฒิการศึกษา (16 มิ.ย.64)_เพิ่มกรอบอัตรา-8-06-65 28 เมษายน 2023 2:06 am 13 KB 74
9 xls 9. วิเคราะห์ผลผลิตประสิทธิภาพกับอัตรากำลังที่ต้องการเพิ่ม ส่ง สนง.งบ(14-1-65) 28 เมษายน 2023 2:06 am 21 KB 74
10 pdf 10.ยืนยันอัตรากำลังแผนแม่บทฉบับที่3 28 เมษายน 2023 2:06 am 578 KB 77
11 pdf 12. มว 6105.2-30 อนุมัติคำบรรยายลักษณะงานแยกฝ่าย-กลุ่มงาน 28 เมษายน 2023 2:06 am 739 KB 68
12 pdf 13. มว 5105-488.2 คำบรรยายรายละเอียดลักษณะงาน 28 เมษายน 2023 2:06 am 14 MB 77
13 pdf 14.โครงสร้างองค์กรพร้อมอัตรากำลัง-รวมกรอบอัตรา286 -ฝ่าย-กลุ่ม (9-04-66) 28 เมษายน 2023 2:06 am 395 KB 73
14 pdf 15.แผนปฎิบัติการ มว. 5 ปี พร้อมกรอบอัตรากำลัง 66-70 (24-02-66) 28 เมษายน 2023 2:06 am 4 MB 121
15 pdf 16.ประกาศสรรหา ผมว. 010965 (1) 28 เมษายน 2023 2:06 am 92 KB 78
16 doc 17.แบบฟอร์มประเมินผลสัมภาษณ์ 28 เมษายน 2023 2:06 am 48 KB 430
17 doc 18.แบบฟอร์มประเมินผลสัมภาษณ์ ส่วนที่สอง 28 เมษายน 2023 2:06 am 52 KB 72