นิทรรศการในงาน SETA 2016 (23-25 มีนาคม 2559)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับกระทรวงพลังงาน กระทรวงคมนาคม และสมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย จัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการนานาชาติ เรื่อง “โครงการพลังงานและเทคโนโลยีที่ยั่งยืนแห่งเอเชีย 2559 หรือ SETA 2016” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันและยกระดับประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านพลังงานและเทคโนโลยีในระดับภูมิภาคเอเชีย ในโอกาสนี้ มว. เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการนำเสนอผลงานของ ฝ่ายมาตรวิทยาแสง มว. ในผลงาน “การทดสอบเครื่องกำเนิดแสงอาทิตย์เทียม (Solar Simulator Testing)” ที่เป็นการสร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์ไทย ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ