สัมมนา Manufacturing Review @ โคราช (13 กันยายน 2561)

บริษัท สมาร์ทเทรด พับลิเคชั่นส์ จำกัด จัดสัมมนา Manufacturing Review @ Korat โดยในงานมีบูธแสดงผลิตภัณฑ์-เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และการบรรยายที่น่าสนใจจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายหน่วยงาน รวมทั้งการบรรยายในหัวข้อ Metrology in Manufacturing ตอบโจทย์ความต้องการในงานอุตสาหกรรม บรรยายโดย ดร.นรินทร์ จันทวงศ์, นักมาตรวิทยาจากฝ่ายมาตรวิทยามิติ มว. นอกจากนี้ มว. ยังได้ร่วมออกบูธในงานนี้อีกด้วย ณ ห้องประชุม โรงแรม ดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ โคราช