สำนักงบประมาณ เยี่ยมชม มว. (8 สิงหาคม 2562)

นางอัจฉรา  เจริญสุข ผู้อำนวยการ มว. พร้อมด้วยผู้บริหารให้การต้อนรับนายวรบุตร วภักดิ์เพชร ผู้อำนวยการส่วนงบประมาณกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และนางสาวสุมนา คำหอมกุล นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการ ในโอกาสเข้าฟังการบรรยาย และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของสถาบัน เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจถึงบทบาทสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ และระบบมาตรวิทยาของประเทศต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ณ อาคารผดุงมาตร มว. จ.ปทุมธานี