พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพนักงานของรัฐที่ดีและพลังของแผ่นดิน (23 กรกฎาคม 2563)

นางอัจฉรา  เจริญสุข ผู้อำนวยการ มว. เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพนักงานของรัฐที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2563  ในโอกาสนี้ผู้บริหารและพนักงาน มว. ร่วมกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อแสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ และแสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นพนักงานของรัฐที่ดีและพลังของแผ่นดิน  ปฏิบัติหน้าที่ตามรอยพระยุคลบาท ในฐานะพนักงานของรัฐ ให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและประเทศชาติสืบไป  ณ อาคารสำนักงานกลาง มว. จ.ปทุมธานี