สมอ. เยี่ยมชม (22 มกราคม 2559)

นายประยูร  เชี่ยววัฒนา  ผู้อำนวยการ มว. พร้อมเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ นายธวัช  ผลความดี  เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) นายญาณพัฒน์  อู่ทองทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ พร้อมคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการและประชุมหารือความร่วมมือระหว่างสองหน่วยงาน ณ อาคารผดุงมาตร มว. จ.ปทุมธานี