โครงการความร่วมมือ/ให้คำแนะนำ/คำปรึกษา

ตัวอย่างงานให้คำปรึกษากับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

ด้านงาน Application

  • ให้คำปรึกษาเรื่องการวัดสนามแม่เหล็กแก่โรงงานอุตสาหกรรม
  • ให้คำปรึกษาด้านเทคนิคแก่โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในเขตจังหวัดปทุมธานี และ พระนครศรีอยุธยา ในโครงการฟื้นฟูขีดความสามารถทางการวัดห้องปฏิบัติการในนิคมอุตสาหกรรมที่ประสบอุทกภัย

ด้านการสอบเทียบ

  1. ให้คำปรึกษาเรื่อง Electrical Safety Calibrator แก่สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  2. ได้ให้คำปรึกษาเรื่องการสอบเทียบเครื่องมือวัดหลายฟังก์ชั่น แก่กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ
  3. ให้คำปรึกษาเรื่องการสอบเทียบทางไฟฟ้า การสอบเทียบเครื่องมือวัดหลายฟังก์ชั่น และการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความถี่ แก่โรงงานอุตสาหกรรม

ขอรับคำปรึกษา