NIMT Podcast

เปลี่ยนช่วงเวลารถติดหรืออยู่บนรถไฟฟ้าให้เป็นความรู้ กับ NIMT Podcast มาตรวิทยานอก-รอบ ที่ไม่จำกัดกรอบความคิด  พร้อม update เรื่องราวที่น่าทึ่งของแวดวงวิทยาศาสตร์

มาตรวิทยาคืออะไร.. ทำไมต้องมีสถาบันมาตรวิทยา ?

SI Units Redefinition นิยามที่เปลี่ยนไป

นิยามของระบบหน่วยระหว่างประเทศ (SI Units) เปลี่ยนไปอย่างไร หนึ่งกิโลกรัม ยังคงเท่าเดิมไหม ติดตามฟังได้ใน EP.2 SI Units Redefinition นิยามที่เปลี่ยนไป

picture credit: piqsels.com