แผนที่ มว.

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (คลองห้า)
[ดูจาก Google Map]

3/4-5 หมู่ 3 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 โทรศัพท์ 0 2577 5100

map-klong5

 


สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (อาคารห้องปฏิบัติการเสียงและการสั่นสะเทือน พระราม 6)
[ดูจาก Google Map]

75/7 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0 2354 3700

map-rama6